Tài liệu thủy sản mới

Thử nghiệm ương nuôi cá trê lai giai đoạn hương đến 45 ngày tuổi ở các độ...
Tác giả: Lê Thị Bạch Vân

Đề tài: “Thử nghiệm ương nuôi cá Trê Lai <i>(Clarias macrocephalus x C.gariepinus) </i> giai đoạn hương đến 45 ngày tuổi ở các độ mặn khác nhau”...

Định dạng: pdf | Cở: 0.5Mb | Xem: 39 | Tải: 12 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Nghiên cứu sử dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm thẻ chân trắng
Tác giả: Lê Chí Nguyễn

Tìm ra công thức nước biển nhân tạo thích hợp cho sản xuất giống tôm thẻ chân trắng Tìm ra tỷ lệ pha trộn nước biển nhân tạo và nước biển tự nhiên phù hợp...

Định dạng: pdf | Cở: 0.5Mb | Xem: 29 | Tải: 8 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chạch bùn Đài...
Tác giả: Lâm Thái Thảo

Đề tài ảnh hưởng của thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá chạch bùn Đài Loan’’giai đoạn từ cá bột lên cá hương, được bố trí gồm 2 thí nghiệm. Thí...

Định dạng: pdf | Cở: 0.5Mb | Xem: 23 | Tải: 5 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của giai đoạn và tốc độ thuần hóa lên chất lượng tôm thẻ chân trắng
Tác giả: Nguyễn Vũ Nhật

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giai đoạn và tốc độ thuần hóa lên chất lượng tôm thẻ chân trắng giống được thực hiện qua 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 được...

Định dạng: pdf | Cở: 0.6Mb | Xem: 26 | Tải: 4 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá trê vàng trong ao đất với các loại thức ăn...
Tác giả: Phạm Hiếu Ngởi

Thí nghiệm nuôi thương phẩm cá trê vàng được thực hiện trong ao đất với 2 nghiệm thức là thức ăn tự chế và thức ăn công nghiệp. Mỗi nghiệm thức được lặp lại...

Định dạng: pdf | Cở: 0.6Mb | Xem: 27 | Tải: 17 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sự tăng trưởng bù cá thát lát còm
Tác giả: Nguyễn Văn Ný

Một trong những phương pháp tiềm năng để giảm chi phí trong nuôi trồng thủy sản chính là dựa vào ưu điểm của hiện tượng tăng trưởng bù. Tăng trưởng bù...

Định dạng: pdf | Cở: 0.8Mb | Xem: 24 | Tải: 7 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý sinh thái của cá chạch bùn Đài Loan giai...
Tác giả: Phạm Văn Dức

Đề tài “ Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái cá chạch bùn Đài Loan  (<i>Misgurnus anguillicaudatus </i> cantor) giai đoạn phôi, cá...

Định dạng: pdf | Cở: 0.8Mb | Xem: 18 | Tải: 3 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc