Tài liệu thủy sản mới

Ảnh hưởng của nitrite lên chu kỳ lột xác và tăng trưởng của tôm càng xanh...
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Hương, Cao Châu...

Độc tính của nitrite đã được tổng hợp nhiều trong nuôi cá nhưng rất ít đối với tôm. Trong thí nghiệm này, tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) giai...

Định dạng: pdf | Cở: 0.299Mb | Xem: 3 | Tải: 1 | Bởi: Duy Nhứt
Sản xuất và sử dụng tôm giống sạch bệnh SPF
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc

Tôm SPF là tôm miễn nhiễm với các mầm bệnh. Tiêu chí này thay đổi tùy thuộc vào mức độ ATSH nơi tôm sống. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tôm giống:...

Định dạng: pdf | Cở: 5.7Mb | Xem: 10 | Tải: 4 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của một số thuốc diệt ốc lên ngưỡng oxy và cường độ hô hấp của cá...
Tác giả: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị...

Nghiên cứu độc tính của thuốc diệt ốc Deadline Bullets 4% (DB), Helix 500WP (HL) và Osbuvang 800WP (OS) lên cá lóc (Channa striata) và cá rô (Anabas...

Định dạng: pdf | Cở: 0.195Mb | Xem: 8 | Tải: 1 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả tài chính của...
Tác giả: Tiêu Quốc Sang, Dương Nhựt...

Cá lóc (Channa striata)15 ngày tuổi được bố trí ương trong bể composite ở 3 mật độ 300, 400, 500 con/m2 và ương bằng thức ăn công nghiệp (44%...

Định dạng: pdf | Cở: 0.442Mb | Xem: 10 | Tải: 2 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá đối (Liza...
Tác giả: Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải,...

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra mật độ thích hợp để ương giống cá đối (Liza subviridis). Nghiên cứu được tiến hành tại huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau từ...

Định dạng: pdf | Cở: 0.246Mb | Xem: 8 | Tải: 0 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá...
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần...

Thực nghiệm nuôi luân canh cá kèo trong ao tôm sú ở tỉnh Bạc Liêu, với 3 nghiệm thức có mật độ khác nhau: 40, 70 và 120 con/m². Cá được cho ăn thức ăn công...

Định dạng: pdf | Cở: 0.267Mb | Xem: 6 | Tải: 0 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của khẩu phần thức ăn lên sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh sản...
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn...

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn lên tỉ lệ sống và một số chỉ tiêu sinh sản của Artemia franciscana (dòng Vĩnh Châu) trong điều...

Định dạng: pdf | Cở: 0.452Mb | Xem: 7 | Tải: 3 | Bởi: Duy Nhứt