Tài liệu thủy sản mới

Ảnh hưởng của Aflatoxin B1 lên sự sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý của...
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn và ctv, 2006

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của aflatoxin B1(AFB1) lên sựthay đổi cấu trúc mô gan của cá tra (Pangasius hypophthalmus) và cá ba sa (P. bocourti)....

Định dạng: pdf | Cở: 0.305Mb | Xem: 24 | Tải: 3 | Bởi: duynhut
Sưu tập và phân lập vi khuẩn từ mẫu thủy sản nuôi ở Đồng bằng sông cửu long
Tác giả: Đặng Thị Hoàng Oanh và ctv,...

Nguồn mẫu vi khuẩn phân lập từ môi trường nuôi và từ bệnh phẩm thủy sản có tầm quan trọng đặc biệt trong việc phát triển các kỹ thuật chẩn đoán bệnh, điều...

Định dạng: pdf | Cở: 0.269Mb | Xem: 67 | Tải: 9 | Bởi: duynhut
Khảo sát hiện tượng nhiễm giun nhiều tơ (Polydora sp.) ở sò lông (Scarphaca...
Tác giả: Ngô Thị Thu Thảo và Kwang-Sik...

Sò lông (Scarphaca subcrenata) có nguồn gốc từ Pusan (Hàn quốc) được thu mẫu hàng tháng nhằm theo dõi chu kỳ sinh sản và sự lây nhiễm của một số loài ký...

Định dạng: pdf | Cở: 0.359Mb | Xem: 31 | Tải: 1 | Bởi: duynhut
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc - hóa chất trong nuôi tôm và sự tồn lưu của...
Tác giả: Huỳnh Thị Tú và ctv, 2006

Sử dụng thuốc và hoá chất trong nghề nuôi tôm biển ngày càng gia tăng do sự chuyển đổi nhanh chóng từ nuôi quảng canh sang thâm canh. Kết quả điều tra 60 hộ...

Định dạng: pdf | Cở: 0.378Mb | Xem: 48 | Tải: 3 | Bởi: duynhut
Nghiên cứu ương giống và nuôi thương phẩm cá thát lát (Notopterus notopterus...
Tác giả: Lê Ngọc Diện và ctv, 2006

Nghiên cứu ương giống và nuôi thương phẩm cá Thát lát được tiến hành tại Cần Thơ. Ở giai đoạn ương giống, cá được ương với các mật độ 100, 150, 200 con/m2...

Định dạng: pdf | Cở: 0.318Mb | Xem: 30 | Tải: 3 | Bởi: duynhut
Nghiên cứu sự thành thục sinh dục và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá trê...
Tác giả: Nguyễn Văn Kiểm và Huỳnh Kim...

Kết quả phân tích 101 mẫu về hình thái tuyến sinh dục đã ghi nhận buồng trứng cá Trê trắng có hai nhánh và quá trình phát triển trải qua 6 giai đoạn. Hệ số...

Định dạng: pdf | Cở: 0.29Mb | Xem: 32 | Tải: 3 | Bởi: duynhut
Thực nghiệm nuôi cá rô đồng (Anabas testudineus) thâm canh trong ao đất tại...
Tác giả: Dương Nhựt Long và ctv, 2006

Cá Rô đồng (Anabas testudineus) là loài cá nước ngọt địa phương và kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm xác lập cơ sở khoa học để xây dựng qui trình...

Định dạng: pdf | Cở: 0.318Mb | Xem: 25 | Tải: 3 | Bởi: duynhut