Tài liệu thủy sản mới

Công văn số: 373/TCTS-NTTS ngày 11 tháng 02 năm 2015 Về việc tăng cường quản...
Tác giả: Bộ NN và NT

Công văn số: 373/TCTS-NTTS ngày 11 tháng 02 năm 2015 Về việc tăng cường quản lý nuôi tôm nước lợ các tháng đầu năm 2015.

Định dạng: pdf | Cở: 0.182Mb | Xem: 14 | Tải: 2 | Bởi: goldshrimp79
Nghiên cứu một số mầm bệnh vi khuẩn gây bệnh trên cá thát lát còm Chitala...
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hận

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số mầm bệnh vi khuẩn gây bệnh trên cá thát lát còm. Nghiên cứu tiến hành thu 124 mẫu cá từ 2 tỉnh Hậu Giang và...

Định dạng: pdf | Cở: 3.8Mb | Xem: 48 | Tải: 21 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Công văn số: 10/TCTS-NTTS ngày 06 tháng 01 năm 2015 Về việc Phổ biến quy...
Tác giả: Bộ NN và NT

Công văn số: 10/TCTS-NTTS ngày 06 tháng 01 năm 2015 Về việc Phổ biến quy trình tạm thời nuôi tôm an toàn trong vùng dịch bệnh

Định dạng: pdf | Cở: 0.798Mb | Xem: 73 | Tải: 6 | Bởi: goldshrimp79
Sản xuất giống cá nước lợ bản địa
Tác giả: TS Trần Ngọc Hải, 2008

Sản xuất giống cá nước lợ bản địa: cá đối, cá nâu, cá trắng.

Định dạng: pdf | Cở: 0.5Mb | Xem: 100 | Tải: 31 | Bởi: goldshrimp79
Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ngát...
Tác giả: Cao Mỹ Án và CTV, 2010

Cá ngát (Plotosus canius) loài có giá trị kinh tế. Cá ngát có khả năng sống khá rộng muối, xuất hiện cả trong môi trƣờng nước ngọt đến nƣớc lợ ở...

Định dạng: pdf | Cở: 0.6Mb | Xem: 98 | Tải: 16 | Bởi: goldshrimp79
Nghiên cứu nâng cao năng suất ương ấu trùng tôm càng xanh
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Phương,...

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp kỹ thuật để cải thiện năng suất ương ấu trùng tôm càng xanh áp dụng mô hình nước xanh cải tiến góp phần...

Định dạng: pdf | Cở: 0.7Mb | Xem: 126 | Tải: 47 | Bởi: goldshrimp79
Ảnh hưởng của mật độ Artemia và giá thể lên sự phát triển và tỷ lệ sống ấu...
Tác giả: Trần Ngọc Hải, Trần Minh Nhứt...

Có nhiều lòai ghẹ biển đã được nghiên cứu sản xuất giống và nuôi ở các nơi như Nhật bản, Trung Quốc, Đài Loan…Ghẹ xanh (Portunus pelagicus) là lòai có...

Định dạng: pdf | Cở: 0.5Mb | Xem: 55 | Tải: 6 | Bởi: goldshrimp79