Tài liệu thủy sản mới

Phát hiện gen gây độc của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết...
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, 2014

Bệnh xuất huyết hiện nay là một trong những bệnh vi khuẩn nguy hiểm cho cá tra nuôi nói riêng và các loài nuôi nước ngọt khác nói chung. Tác nhân gây bệnh...

Định dạng: pdf | Cở: 0.231Mb | Xem: 35 | Tải: 12 | Bởi: Duy Nhứt
Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản số 1.2013
Tác giả: Trường Đại học Nha Trang

Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản số 1 năm 2013.

Định dạng: pdf | Cở: 157.78Mb | Xem: 58 | Tải: 28 | Bởi: Ngô Thị Thanh Thảo
Đặc điểm hóa học và tính chất gel của agal tách chiết từ một số...
Tác giả: Trần Thị Thanh Vân, Lê Như...

Đặc điểm hóa học và tính chất gel của agal tách chiết từ một số loài rong đỏ Việt Nam đã được nghiên cứu. Các mẫu rong được thu thâp...

Định dạng: pdf | Cở: 0.462Mb | Xem: 20 | Tải: 5 | Bởi: Ngô Thị Thanh Thảo
Điều tra thành phần loài và xây dựng bộ mẫu về các loài cá có giá trị kinh...
Tác giả: ThS. Phạm Đình Văn

Để thực hiện đề tài, chúng tôi đề ra các nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu cơ sở lí luận liên quan đến đề tài: Tổng quan về nghiên cứu cá trong nước, ngoài...

Định dạng: pdf | Cở: 1.35Mb | Xem: 75 | Tải: 16 | Bởi: Hàn Lâm
Mô tả định loại cá Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Tác giả: Trần Đắc Định, Shibukawa...

Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng và hình thành một vùng đồng bằng trù phú ở miền Nam Việt Nam; đó là đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với hệ...

Định dạng: pdf | Cở: 7.93Mb | Xem: 119 | Tải: 53 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của tảo được lắng bằng các loại hóa chất khác nhau đến sinh trưởng...
Tác giả: Lý Bích Thủy, Ngô Thị Thu...

Nghiên cứu này nhằm xác định loại hóa chất sử dụng để lắng tảo Chaetoceros và Nannochloropsis làm thức ăn cho nghêu giống Bến Tre (Meretrix lyrata). Thí...

Định dạng: pdf | Cở: 0.346Mb | Xem: 116 | Tải: 19 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của tảo Chaetoceros và Nannochloropsis lắng đến tỷ lệ sống và sinh...
Tác giả: Ngô Thị Thu Thảo, Lý Bích...

Nghiên cứu được thực hiện trong 90 ngày nhằm đánh giá ảnh hưởng của tảo (Chaetoceros + Nannochloropsis) lắng bằng hóa chất có bổ sung chế phẩm sinh học...

Định dạng: pdf | Cở: 0.719Mb | Xem: 83 | Tải: 16 | Bởi: Duy Nhứt