Tài liệu thủy sản mới

Thử nghiệm nuôi sò huyết (Anadara granosa) trong ao nước tĩnh
Tác giả: Tạ Văn Phương và Trương Quốc...

Mục tiêu đề tài là xác định khảnăng thích ứng của sò nuôi trong ao nước tĩnh so với điều kiện nước chảy, mặt khác việc đánh giá chất lượng thịt sò trong ao...

Định dạng: pdf | Cở: 0.289Mb | Xem: 34 | Tải: 3 | Bởi: duynhut
Thí nghiệm kích thích cá chép (Cyprinus carpio) sinh sản bằng Domperidon và...
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Linh và ctv,...

Thí nghiệm nghiên cứu hiệu quả gây chín và rụng trứng của domperidon và 17-20P trên cá Chép (Cyprinus carpio) cho thấy trong lần tiêm sơ bộ domperidon ở...

Định dạng: pdf | Cở: 0.258Mb | Xem: 33 | Tải: 5 | Bởi: duynhut
Chuẩn đoán bệnh đốm trắng (White spot syndrome virus) cho tôm sú bằng các kỹ...
Tác giả: Nguyễn Đức Trọng và ctv, 2006

Dùng các đoạn mồi TTD1 và TTD2, TTD3 và TTD4, TTD5 và TTD6, TTD7 và TTD8, TTD9 và TTD10, TTD9b và TTD10b, TTD11 và TTD12, TTD13 và TTD14, F1 và R1, F2 và R2...

Định dạng: pdf | Cở: 0.488Mb | Xem: 42 | Tải: 7 | Bởi: duynhut
Tác động về mặt xã hội của các hoạt động nuôi trồng thủy sản mặn lợ ven biển...
Tác giả: Lê Xuân Sinh và ctv, 2006

Với những lợi thế riêng biệt, nhất là từ khi có chính sách chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn (2000), nuôi trồng thủy...

Định dạng: pdf | Cở: 0.412Mb | Xem: 17 | Tải: 0 | Bởi: duynhut
Một số công cụ phục vụ quản lý tổng hợp nuôi trồng thủy sản bền vững ở đồng...
Tác giả: Tống Phước Hoàng Sơn và ctv,...

Bài viết này trình bày tóm tắt một số kết quả nghiên cứu từ việc thực hiện dự án “Môi trường bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu...

Định dạng: pdf | Cở: 0.807Mb | Xem: 23 | Tải: 3 | Bởi: duynhut
Nghiên cứu thị trường các sản phẩm thủy sản ở tỉnh Cà Mau
Tác giả: Nguyễn Thanh Toàn, 2006

Nghiên cứu cứu này được thực hiện từ tháng 3 năm 2002 tới tháng 5 năm 2004 nhằm góp phần cung cấp các thông tin cần thiết về thị trường cho việc phát triển...

Định dạng: pdf | Cở: 0.355Mb | Xem: 26 | Tải: 0 | Bởi: duynhut
Ảnh hưởng của việc đầu tư và quản lý đối với nghề tôm ven biển của tỉnh Sóc...
Tác giả: Trần Văn Việt, 2006

Bài viết này cung cấp kết quả của một nghiên cứu được thực hiện trong năm 2005 nhằm đánh giá ảnh hưởng của đầu tư đến hiệu quả và tính bền vững của nghề...

Định dạng: pdf | Cở: 0.311Mb | Xem: 24 | Tải: 0 | Bởi: duynhut