Tài liệu thủy sản mới

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá đối (Liza subviridis)
Tác giả: Phạm Trần Nguyên Thảo, Lê...

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhưhình thái, giới tính, giai đoạn phát triển của cá Đối (Liza subviridis) tại tỉnh Bạc Liêu trong thời gian 12...

Định dạng: pdf | Cở: 0.558Mb | Xem: 6 | Tải: 1 | Bởi: goldshrimp79
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá kết (Kryptopterus bleekeri GUNTHER, 1864)
Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Nhựt...

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 6 năm 2004 tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đề tài tập trung...

Định dạng: pdf | Cở: 0.602Mb | Xem: 4 | Tải: 0 | Bởi: goldshrimp79
Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá leo Wallago attu Bloch &...
Tác giả: Nguyễn Bạch Loan, Nguyễn Văn...

Wallago attu là một trong 6 loài cá Leo thuộc họ Siluridae, bộ Siluriformes. Đây là loài cá có kích thước lớn, thịt ngon có thể trở thành đối tượng nuôi...

Định dạng: pdf | Cở: 0.313Mb | Xem: 12 | Tải: 2 | Bởi: goldshrimp79
Xác định nồng độ ozone thích hợp cho từng giai đoạn ấu trùng và hậu ấu trùng...
Tác giả: Trần Thị Kiều Trang, Trần...

Nghiên cứu này thực hiện với mục đích xác định hàm lượng ozone thích hợp cho từng giai đoạn ấu trùng và hậu ấu trùng Tôm sú (Penaeus monodon). Thí...

Định dạng: pdf | Cở: 0.287Mb | Xem: 12 | Tải: 2 | Bởi: goldshrimp79
Sinh trưởng và tỷ lệ phile của con lai giữa cá tra (Pangasius hypophthalmus)...
Tác giả: Dương Thúy Yên, Nguyễn Anh...

Nhằm tìm hiểu sự tăng trưởng, tỉ lệ phi lê và khả năng tích lũy mỡcủa các con lai giữa cá tra (Pangasius hypophthalmus) và ba sa (P. bocourti) giai đoạn...

Định dạng: pdf | Cở: 0.242Mb | Xem: 15 | Tải: 3 | Bởi: goldshrimp79
Ảnh hưởng của chế độ thay nước lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng...
Tác giả: Châu Tài Tảo, Huỳnh Hàn Châu,...

Thí nghiệm ảnh hưởng của chế độ thay nước lên ấu trùng Tôm sú (Penaeus monodon) đã được thực hiện với ba nghiệm thức là thay nước có cùng độ mặn 30%o (đối...

Định dạng: pdf | Cở: 0.248Mb | Xem: 14 | Tải: 3 | Bởi: goldshrimp79
Khảo sát khả năng lựa chọn thức ăn của cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata)
Tác giả: Nguyễn Phú Hòa, 2006

Khả năng lựa chọn mồi và ăn mồi sống của cá Bống tượng giống đã được khảo sát. Kết quả cho thấy cá Bống tượng thích lựa chọn con mồi có kích cỡ chiều cao...

Định dạng: pdf | Cở: 0.246Mb | Xem: 15 | Tải: 3 | Bởi: goldshrimp79