Tài liệu thủy sản mới

Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá leo Wallago attu Bloch &...
Tác giả: Nguyễn Bạch Loan và ctv, 2006

Wallago attu là một trong 6 loài cá Leo thuộc họ Siluridae, bộ Siluriformes. Đây là loài cá có kích thước lớn, thịt ngon có thể trở thành đối tượng nuôi...

Định dạng: pdf | Cở: 0.314Mb | Xem: 13 | Tải: 2 | Bởi: duynhut
Xác định nồng độ ozone thích hợp cho từng giai đoạn ấu trùng và hậu ấu trùng...
Tác giả: Trần Thị Kiều Trang và ctv,...

Nghiên cứu này thực hiện với mục đích xác định hàm lượng ozone thích hợp cho từng giai đoạn ấu trùng và hậu ấu trùng Tôm sú (Penaeus monodon). Thí nghiệm...

Định dạng: pdf | Cở: 0.287Mb | Xem: 26 | Tải: 4 | Bởi: duynhut
Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cua giống Scylla...
Tác giả: Vũ Ngọc Út, 2006

Nghiên cứu được tiến hành với các thí nghiệm trên cua tự nhiên và cua nhân tạo trong hệ thống tuần hoàn và thay nước ở các độ mặn 0, 5, 10, 15, 20, 25 và 30...

Định dạng: pdf | Cở: 0.344Mb | Xem: 24 | Tải: 6 | Bởi: duynhut
Sinh trưởng và tỷ lệ phile của con lai giữa cá tra (Pangasius hypophthalmus)...
Tác giả: Dương Thúy Yên và Nguyễn Anh...

Nhằm tìm hiểu sự tăng trưởng, tỉ lệ phi lê và khả năng tích lũy mỡ của các con lai giữa cá tra (Pangasius hypophthalmus) và ba sa (P. bocourti) giai đoạn...

Định dạng: pdf | Cở: 0.242Mb | Xem: 25 | Tải: 0 | Bởi: duynhut
Ảnh hưởng của chế độ thay nước lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng...
Tác giả: Châu Tài Tảo và ctv, 2006

Thí nghiệm ảnh hưởng của chế độ thay nước lên ấu trùng Tôm sú (Penaeus monodon) đã được thực hiện với ba nghiệm thức là thay nước có cùng độ mặn 30%o (đối...

Định dạng: pdf | Cở: 0.248Mb | Xem: 30 | Tải: 3 | Bởi: duynhut
Khảo sát khả năng lựa chọn thức ăn của cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata)
Tác giả: Nguyễn Phú Hòa, 2006

Khả năng lựa chọn mồi và ăn mồi sống của cá Bống tượng giống đã được khảo sát. Kết quả cho thấy cá Bống tượng thích lựa chọn con mồi có kích cỡ chiều cao...

Định dạng: pdf | Cở: 0.246Mb | Xem: 19 | Tải: 2 | Bởi: duynhut
Ảnh hưởng nhiệt độ và oxy hòa tan lên độc tính basudin 50EC ở cá lóc (Channa...
Tác giả: Nguyễn Văn Công và ctv, 2006

Ảnh hưởng của nhiệt độ (24, 30 và 34oC) và DO (DO<2, DO>5mg/L) lên khả năng ức chế hoạt tính cholinesterase (ChE) của Basudin 50EC (diazinon) ở cá Lóc...

Định dạng: pdf | Cở: 0.288Mb | Xem: 22 | Tải: 1 | Bởi: duynhut