Tài liệu thủy sản mới

Nghiên cứu ương giống và nuôi thương phẩm cá thát lát (Notopterus notopterus...
Tác giả: Lê Ngọc Diện và ctv, 2006

Nghiên cứu ương giống và nuôi thương phẩm cá Thát lát được tiến hành tại Cần Thơ. Ở giai đoạn ương giống, cá được ương với các mật độ 100, 150, 200 con/m2...

Định dạng: pdf | Cở: 0.317Mb | Xem: 9 | Tải: 3 | Bởi: goldshrimp79
Nghiên cứu sự thành thục sinh dục và thử nghiệm sinh sản nhân tạo trê trắng...
Tác giả: Nguyễn Văn Kiểm, Huỳnh Kim...

Kết quả phân tích 101 mẫu về hình thái tuyến sinh dục đã ghi nhận buồng trứng cá Trê trắng có hai nhánh và quá trình phát triển trải qua 6 giai đoạn. Hệ số...

Định dạng: pdf | Cở: 0.289Mb | Xem: 9 | Tải: 0 | Bởi: goldshrimp79
Thực nghiệm nuôi cá rô đồng (Anabas testudineus) thâm canh trong ao đất tại...
Tác giả: Dương Nhựt Long, Nguyễn Thanh...

Cá Rô đồng (Anabas testudineus) là loài cá nước ngọt địa phương và kinh tếvùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm xác lập cơ sở khoa học đểxây dựng qui trình...

Định dạng: pdf | Cở: 0.317Mb | Xem: 32 | Tải: 5 | Bởi: goldshrimp79
Thực nghiệm nuôi thâm canh cá rô đồng (Anabas testudineus) bằng thức ăn viên...
Tác giả: Trần Minh Phú, Trần Lê Cẩm...

Thí nghiệm nuôi thâm canh cá Rô đồng bằng thức ăn viên với các hàm lượng đạm khác nhau được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong 9 ao đất (100m2) tại Ô Môn–Cần...

Định dạng: pdf | Cở: 0.236Mb | Xem: 19 | Tải: 2 | Bởi: goldshrimp79
Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá đối (Liza subviridis)
Tác giả: Phạm Trần Nguyên Thảo, Lê...

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhưhình thái, giới tính, giai đoạn phát triển của cá Đối (Liza subviridis) tại tỉnh Bạc Liêu trong thời gian 12...

Định dạng: pdf | Cở: 0.558Mb | Xem: 27 | Tải: 5 | Bởi: goldshrimp79
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá kết (Kryptopterus bleekeri GUNTHER, 1864)
Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Nhựt...

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 6 năm 2004 tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đề tài tập trung...

Định dạng: pdf | Cở: 0.602Mb | Xem: 20 | Tải: 1 | Bởi: goldshrimp79
Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá leo Wallago attu Bloch &...
Tác giả: Nguyễn Bạch Loan, Nguyễn Văn...

Wallago attu là một trong 6 loài cá Leo thuộc họ Siluridae, bộ Siluriformes. Đây là loài cá có kích thước lớn, thịt ngon có thể trở thành đối tượng nuôi...

Định dạng: pdf | Cở: 0.313Mb | Xem: 42 | Tải: 3 | Bởi: goldshrimp79