Tài liệu thủy sản mới

Tài liệu hội thảo tập huấn về phòng chống bệnh trên cá tra
Tác giả: Bộ NN, Hiệp hội cá tra

Phần 1: Tóm tắt tình hình dịch bệnh và các quy định về  phòng, chống dịch bệnh   1. Tình hình nuôi cá tra tại Việt Nam từ năm 2012 –...

Định dạng: pdf | Cở: 42.7Mb | Xem: 18 | Tải: 4 | Bởi: duynhut
Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá rô phi dòng gift đơn tính tại Trà Vinh
Tác giả: Phạm Minh Truyền và ctv, 2006

Qui trình sản xuất cá Rô phi đơn tính dòng GIFT được thực nghiệm tại tỉnh Trà vinh. Hormon chuyển giới tính 17α methyltestosteron trộn vào thức ăn và bắt...

Định dạng: pdf | Cở: 0.291Mb | Xem: 37 | Tải: 4 | Bởi: duynhut
Ảnh hưởng của nguồn tôm mẹ lên sức sinh sản và chất lượng ấu trùng tôm càng...
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương và Trần...

Chất lượng tôm bố mẹ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả ương ấu trùng Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Thí nghiệm ảnh...

Định dạng: pdf | Cở: 0.292Mb | Xem: 36 | Tải: 0 | Bởi: duynhut
Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ao đất tại...
Tác giả: Dương Nhựt Long và ctv, 2006

Mô hình nuôi Tôm càng xanh thâm canh được thực nghiệm trong 7 ao đất có tổng diện tích là 33.200m2, mật độ thả 40 Pl/m2 tại tỉnh Long An năm 2004. Kết quả...

Định dạng: pdf | Cở: 0.304Mb | Xem: 29 | Tải: 1 | Bởi: duynhut
Ảnh hưởng của kích cỡ giống lên năng suất tôm càng xanh (Macrobrachium...
Tác giả: Lý Văn Khánh và Nguyễn Thanh...

Nghiên cứu xây dựng các mô hình nuôi Tôm càng xanh trong mương vườn đã được thực hiện tại huyện Tam Bình và Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long trong năm 2003-2004....

Định dạng: pdf | Cở: 0.27Mb | Xem: 27 | Tải: 2 | Bởi: duynhut
Thử nghiệm giải pháp duy trì và phát triển nguồn lợi cá đồng tại lâm ngư...
Tác giả: Phạm Minh Thành, 2006

Một số giải pháp kỹ thuật đơn giản, dễ áp dụng đã được thực hiện để thăm dò biện pháp duy trì và phát triển nguồn lợi cá đồng ở Lâm Ngư Trường Sông trẹm...

Định dạng: pdf | Cở: 0.282Mb | Xem: 23 | Tải: 0 | Bởi: duynhut
Nuôi cua lột (Scylla sp.) trong hệ thống tuần hoàn với các loại thức ăn và...
Tác giả: Trần Ngọc Hải và ctv, 2006

Hai thí nghiệm nuôi cua lột trong hệ thống bể tuần hoàn đã được tiến hành tại Khoa Thủy Sản năm 2005. Ở thí nghiệm 1, các loại thức ăn được sửdụng bao gồm...

Định dạng: pdf | Cở: 0.335Mb | Xem: 27 | Tải: 4 | Bởi: duynhut