Tài liệu thủy sản mới

Ảnh hưởng của tảo được lắng bằng các loại hóa chất khác nhau đến sinh trưởng...
Tác giả: Lý Bích Thủy, Ngô Thị Thu...

Nghiên cứu này nhằm xác định loại hóa chất sử dụng để lắng tảo Chaetoceros và Nannochloropsis làm thức ăn cho nghêu giống Bến Tre (Meretrix lyrata). Thí...

Định dạng: pdf | Cở: 0.346Mb | Xem: 52 | Tải: 6 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của tảo Chaetoceros và Nannochloropsis lắng đến tỷ lệ sống và sinh...
Tác giả: Ngô Thị Thu Thảo, Lý Bích...

Nghiên cứu được thực hiện trong 90 ngày nhằm đánh giá ảnh hưởng của tảo (Chaetoceros + Nannochloropsis) lắng bằng hóa chất có bổ sung chế phẩm sinh học...

Định dạng: pdf | Cở: 0.719Mb | Xem: 36 | Tải: 4 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của quinalphos lên men cholinesterase và tăng trưởng của cá mè...
Tác giả: Trần Thiện Anh, Nguyễn Thị...

Quinalphos là thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ được sử dụng rộng rãi ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thuốc thường được phun một vài lần trong một vụ lúa và có thể...

Định dạng: pdf | Cở: 0.348Mb | Xem: 23 | Tải: 3 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của quá trình rửa và cryoprotectant đến đặc tính cấu trúc của...
Tác giả: Trần Thanh Trúc, Nguyễn Hùng...

Ảnh hưởng của quá trình rửa (thời gian rửa, số lần rửa) và nồng độ muối trong nước rửa đến đặc tính gel của thịt dè cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)...

Định dạng: pdf | Cở: 0.47Mb | Xem: 32 | Tải: 2 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh sản xuất từ chất thải ao nuôi cá tra đến...
Tác giả: Cao Ngọc Điệp, Trần Minh...

Một thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện liên tiếp 2 vụ nhằm đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh đến sự phát triển và năng suất cây bắp lai (Zea mays...

Định dạng: pdf | Cở: 0.3Mb | Xem: 45 | Tải: 3 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên tăng trưởng, tiêu hao oxy và ngưỡng oxy của cá...
Tác giả: Nguyễn Thúy Liễu, Đỗ Thị...

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng oxy hòa tan lên tăng trưởng, tiêu hao oxy và ngưỡng oxy của cá chép (Cyprinus carpio) được thực hiện trong phòng thí...

Định dạng: pdf | Cở: 0.255Mb | Xem: 32 | Tải: 8 | Bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên tăng trưởng và tiêu hóa của cá tra...
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hà, Đoàn Minh...

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là đối tượng nước ngọt phổ biến đang được nuôi và xuất khẩu chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hàm lượng oxy hòa...

Định dạng: pdf | Cở: 0.357Mb | Xem: 30 | Tải: 7 | Bởi: Duy Nhứt