Tài liệu thủy sản mới

Đặc điểm mô bệnh học gan tụy của tôm dưới tác động của nông dược
Tác giả: Lê Kim Trong, 2012

Thí nghiệm cảm nhiễm của tôm sú với Decis và WSSV được thực hiện nhằm tìm hiểu những biến đổi mô bệnh học ở cơ quan gan tụy tôm và một số chỉ tiêu miễn dịch...

Định dạng: pdf | Cở: 1.09Mb | Xem: 25 | Tải: 9 | Bởi: Phạm Lan Hương
Nghiên cứu đặc điểm của vi khuẩn phân lập trên cá kèo (Pseudapocryptes...
Tác giả: Nguyễn Thị Bé Hậu, 2012

Cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus) là một trong những đối tượng nuôi tiềm năng mới có giá trị kinh tế cao, khi nghề nuôi được thâm canh hóa với việc tăng...

Định dạng: pdf | Cở: 0.98Mb | Xem: 15 | Tải: 12 | Bởi: Phạm Lan Hương
Điều tra tình hình xuất hiện bệnh trên cá bống kèo (Pseudapocryptes...
Tác giả: Dương Kim Thanh Giàu, 2012

Để góp phần gia tăng những thông tin về kỹ thuật nuôi và những bệnh xảy ra trên cá bống kèo nên đề tài: "Điều tra tình hình xuất hiện bệnh trên cá bống...

Định dạng: pdf | Cở: 1.21Mb | Xem: 12 | Tải: 3 | Bởi: Phạm Lan Hương
Nghiên cứu về sự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ cá kèo...
Tác giả: Phạm Văn Phếch, 2012

Đề tài “Nghiên cứu về sự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus) bệnh xuất huyết” được thực hiện nhằm...

Định dạng: pdf | Cở: 0.94Mb | Xem: 11 | Tải: 3 | Bởi: Phạm Lan Hương
Phân tích yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh do vi-rút trên tôm sú (Penaeus...
Tác giả: Lý Toàn, 2012

Nhằm khảo sát hiện trạng một số yếu tố nguy cơ liên quan về mặt kỹ thuật, chăm sóc và quản lý sức khỏe tôm sú nuôi, phân tích các yếu tố nguy cơ có ảnh...

Định dạng: pdf | Cở: 0.977Mb | Xem: 14 | Tải: 4 | Bởi: Phạm Lan Hương
Đặc điểm miễn dịch học và mô học của tôm càng xanh (Macrobrachium...
Tác giả: Lê Hoài Như Ngọc, 2012

Thí nghiệm tìm hiểu khả năng đáp ứng miễn dịch và đặc điểm mô bệnh học của tôm càng xanh cảm nhiễm WSSV đượcbố trívới 4 nghiệm thức gồm: 3 nghiệm...

Định dạng: pdf | Cở: 0.848Mb | Xem: 11 | Tải: 3 | Bởi: Phạm Lan Hương
Đặc điểm miễn dịch học và mô học của tôm càng xanh (Macrobrachium...
Tác giả: Lê Thanh Cần, 2012

Đề  tài được thực hiện nhằm tìm hiểu một số đặc điểm về miễn dịch tự nhiên ở tôm càng xanh với virus gây bệnh đục cơ. Đồng thời ghi nhận...

Định dạng: pdf | Cở: 2Mb | Xem: 12 | Tải: 6 | Bởi: Phạm Lan Hương