Tài liệu thủy sản mới

Ảnh hưởng của liều lượng và phương pháp tiêm HCG đến sinh sản bán nhân tạo...
Tác giả: Bùi Minh Tâm và ctv, 2008

Thí nghiệm 1 được thực hiện theo cách truyền thống với liều lượng HCG (human chorionic gonadotropin) 1.000 và 1.500 IU/kg cácái. Kích dục tố kích thích thải...

Định dạng: pdf | Cở: 0.233Mb | Xem: 24 | Tải: 1 | Bởi: duynhut
Nghiên cứu ương giống cá kết (Micronema bleekeri) bằng các loại thức ăn khác...
Tác giả: Nguyễn Văn Triều và ctv, 2008

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7/2007 đến 9/2007 tại trại cá thực nghiệm – Khoa Thuỷ Sản - Trường Đại học Cần Thơ. Hai thí nghiệm được thực hiện trong...

Định dạng: pdf | Cở: 0.294Mb | Xem: 15 | Tải: 0 | Bởi: duynhut
Nghiên cứu sự thành thục trong ao và kích thích cá còm (Chitala chitala)...
Tác giả: Phạm Minh Thành, 2008

Cá Còm được nuôi vỗ bằng thức ăn là cá tươi 50% kết hợp với 50% thức ăn công nghiệp hiệu Cargill có hàm lượng đạm 32% đều bắt đầu thành thục vào tháng 2. Tỷ...

Định dạng: pdf | Cở: 0.322Mb | Xem: 16 | Tải: 0 | Bởi: duynhut
Ảnh hưởng của thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và thành phần sinh hóa ốc...
Tác giả: Ngô Thị Thu Thảo và ctv, 2008

Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sinh trưởng, tỉ lệ sống và thành phần sinh hóa của ốc len (Cerithidea obtusa). Thí...

Định dạng: pdf | Cở: 0.344Mb | Xem: 12 | Tải: 1 | Bởi: duynhut
Ảnh hưởng của mật độ ương, artemia và giá thể lên sự phát triển và tỷ lệ...
Tác giả: Trần Ngọc Hải và Trần Minh...

Ghẹ xanh (Portunus pelagicus) là đối tượng quan trọng cho nuôi lồng biển, nuôi ao hay nuôi trên bể. Nhằm góp phần phát triển kỹ thuật sản xuất giống ghẹ...

Định dạng: pdf | Cở: 0.324Mb | Xem: 11 | Tải: 0 | Bởi: duynhut
Khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác lúa - cá và lúa...
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga và Lê...

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 10/2006 tới tháng 4/2007 ở các huyện của vùng dự án thủy lợi Ô Môn–Xà No thuộc thành phố Cần Thơ và hai tỉnh Hậu...

Định dạng: pdf | Cở: 0.293Mb | Xem: 11 | Tải: 1 | Bởi: duynhut
Hiện trạng và nhu cầu nhân lực cho sự phát triển của ngành thủy sản ở đồng...
Tác giả: Nguyễn Thanh Toàn và ctv, 2008

Nghiên cứu về hiện trạng nhân lực cho sự phát triển thủy sản ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện từ tháng 04/2006-12/2007. Mục tiêu của đề tài...

Định dạng: pdf | Cở: 0.339Mb | Xem: 9 | Tải: 0 | Bởi: duynhut