Tài liệu thủy sản mới

Mật số vi khuẩn Vibrio sp., Bacillus sp. và ký sinh trùng hiện diện trong...
Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như

Mật độ vi khuẩn tổng trong mẫu ấu trùng khá thấp chiếm 23% so mẫu nước ương. Mật độ vi khuẩn Bacillus sp., Vibrio sp. trong mẫu ấu trùng lần lượt chiếm 27%,...

Định dạng: pdf | Cở: 1.4Mb | Xem: 26 | Tải: 5 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Mật số vi khuẩn Vibrio và Bacillus trong ương ấu trùng tôm sú và thẻ chân...
Tác giả: Phạm Ngô Anh Hào

Mật độ vi khuẩn Vibrio trung bình trong mẫu ấu trùng tôm sú, ấu trùng tôm thẻ chân trắng, nước ương tôm sú, nước ương tôm thẻ chân trắng với các giá trị lần...

Định dạng: pdf | Cở: 1.4Mb | Xem: 23 | Tải: 1 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê vàng (Clarias...
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Sơn

Tóm lại, khi cá được cho ăn thức ăn chứa hàm lượng protein cao sẽ giúp cá sinh trưởng và phát triển nhanh hơn khi cá được cho ăn thức ăn chứa hàm lượng...

Định dạng: pdf | Cở: 0.9Mb | Xem: 19 | Tải: 5 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Xử lý trùng mặt trời trên cá tra bằng phương pháp ngâm dịch chiết Bạch hoa...
Tác giả: Nguyễn Chí Sách

Dịch chiết Bạch hoa xà được chiết xuất bằng cồn 70%,  liều lượng 150g/m3 định kì ngâm là 1 ngày/lần có tác dụng tốt nhất làm hạn chế sự phát triển của...

Định dạng: pdf | Cở: 0.5Mb | Xem: 11 | Tải: 1 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất trong ao nuôi tôm thẻ chân...
Tác giả: Nguyễn Duy Tính

Kết quả khảo sát và ghi nhận: diện tích đất nuôi tôm công nghiệp trung bình ở huyện Duyên Hải là 3935 ± 2438,78 m2. Mật độ thả giống trung bình từ 82 ± 19,9...

Định dạng: pdf | Cở: 0.7Mb | Xem: 16 | Tải: 1 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát thành phần và số lượng giống loài thuộc một số ngành tảo chủ yếu...
Tác giả: Lương Minh Vũ

Ở 4 thủy vực thu mẫu, xác định được 26 loài tảo thuộc những ngành tảo như : ngành tảo Bacillariophyta, ngành tảo Cyanophyta, ngành tảo Chorophyta và ngành...

Định dạng: pdf | Cở: 0.6Mb | Xem: 14 | Tải: 0 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ương ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) với các loại chế phẩm sinh học...
Tác giả: Nguyễn Khắc Huy

Kết quả thí nghiệm 1 cho tỉ lệ sống ở nghiệm thức ĐC là (0,67±0,58%), chế phẩm B (0,31±0,51%), chế phẩm D (0,09±0,09%), chế phẩm E (0,39±0,45%) và chế phẩm...

Định dạng: pdf | Cở: 1.8Mb | Xem: 16 | Tải: 2 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc