Giáo trình thủy sản

Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, 2011

Giáo trình "Hệ thống và Quản lý nuôi trồng thủy sản" biên soạn trên cơ sở kiến thức của hệ thống, quản lý hệ thống và tổ chức sản xuất nuôi...

Định dạng: pdf | Cở: 1Mb | Xem: 579 | Tải: 125 | Bởi: ltxuyen2010
Giáo trình Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thuỷ sản...
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghề Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản Trình độ: Sơ cấp nghề Bài mở đầu Bài 1: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh sinh vật bám ở tôm,...

Định dạng: pdf | Cở: 1Mb | Xem: 582 | Tải: 165 | Bởi: hieuqt, ltxuyen edit
Giáo Trình Chuẩn Bị Lắp Ráp Ngư Cụ
Tác giả: Đỗ Văn Nhuận (cb)

Nghề Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ Trình độ: Sơ cấp nghề Bài 1: Chuẩn bị mặt bằng lắp ráp ngư cụ Bài 2: Chuẩn bị dụng cụ và bản vẽ Bài...

Định dạng: pdf | Cở: 2.7Mb | Xem: 253 | Tải: 32 | Bởi: hieuqt
Giáo Trình Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản
Tác giả: Nguyễn Văn Kiểm- Bùi Minh Tâm

Giáo trình kỹ thuật nuôi thủy đặc sản được tổng kết, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, kể cả từ kinh nghiệm nuôi thủy đặc sản của...

Định dạng: pdf | Cở: 1.2Mb | Xem: 636 | Tải: 136 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Giáo trình Mô đun- MĐ07: Thu hoạch và tiêu thụ tôm sú giống
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giáo trình Mô đun- MĐ07: Thu hoạch và tiêu thụ tôm sú giống thuộc Chương trình dạy nghề “Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp. Trọn bộ giáo...

Định dạng: pdf | Cở: 2.69Mb | Xem: 413 | Tải: 76 | Bởi: Ks.Trương Hoài Phương
Giáo trình Mô đun- MĐ06: Phòng trị bệnh ấu trùng tôm
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giáo trình Mô đun- MĐ06: Phòng trị bệnh ấu trùng tôm thuộc Chương trình dạy nghề “Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp. Trọn bộ giáo trình...

Định dạng: pdf | Cở: 3Mb | Xem: 426 | Tải: 132 | Bởi: Ks.Trương Hoài Phương
Giáo trình Mô đun- MĐ05: Ương nuôi ấu trùng
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giáo trình Mô đun - MĐ05: Ương nuôi ấu trùng thuộc Chương trình dạy nghề “Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp. Trọn bộ giáo trình gồm có...

Định dạng: pdf | Cở: 1.98Mb | Xem: 386 | Tải: 106 | Bởi: Ks.Trương Hoài Phương
Giáo trình Mô đun- MĐ04. Cho tôm đẻ
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giáo trình Mô đun- MĐ04: Cho tôm đẻ thuộc Chương trình dạy nghề “Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp. Trọn bộ giáo trình gồm có 07 mô đun...

Định dạng: pdf | Cở: 1.7Mb | Xem: 402 | Tải: 102 | Bởi: Ks.Trương Hoài Phương
Giáo trình Mô đun - MĐ03: Nuôi vỗ tôm bố mẹ thành thục
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giáo trình Mô đun: Nuôi vỗ tôm bố mẹ thành thục thuộc Chương trình dạy nghề “Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp. Trọn bộ giáo trình...

Định dạng: pdf | Cở: 2Mb | Xem: 372 | Tải: 84 | Bởi: Ks.Trương Hoài Phương
Giáo trình Mô đun - MĐ02. Chuẩn bị sản xuất giống
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giáo trình Mô đun: Chuẩn bị sản xuất giống thuộc Chương trình dạy nghề “Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp. Trọn bộ giáo trình...

Định dạng: pdf | Cở: 3.82Mb | Xem: 392 | Tải: 92 | Bởi: Ks.Trương Hoài Phương
Giáo trình Mô Đun - MĐ01: Xây dựng trại sản xuất giống
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giáo trình Mô đun: Xây dựng trại sản xuất giống thuộc Chương trình dạy nghề “Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp. Trọn bộ giáo trình...

Định dạng: pdf | Cở: 3.58Mb | Xem: 377 | Tải: 106 | Bởi: Ks.Trương Hoài Phương