Giáo trình thủy sản

Kĩ thuật nuôi cá biển chương III: Nuôi một vài loại cá điển hình
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2012

1. Vài đặc điểm sinh học   2. Hiện trạng nghề nuôi   3. Kỹ thuật nuôi thịt

Định dạng: pdf | Cở: 4.18Mb | Xem: 94 | Tải: 22 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Kĩ thuật nuôi cá biển chương II: Các mô hình nuôi cá nước biển
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2012

Kĩ thuật nuôi cá biển chương II: Các mô hình nuôi cá nước biển

Định dạng: pdf | Cở: 6.95Mb | Xem: 61 | Tải: 14 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Kĩ thuật nuôi cá biển chương I: Tổng quan nghề nuôi cá nước biển
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2012

Chương 1. Tổng quan nghề nuôi cá nước biển   Chương 2. Các mô hình nuôi cá nước biển   Chương 3. Nuôi một vài loài...

Định dạng: pdf | Cở: 2.76Mb | Xem: 66 | Tải: 14 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Nuôi cá mú
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2014

Cá mú (cá song) là nhóm cá biển có vai trò quan trọng trong thực đơn của người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương do có vị đặc biệt, vì vậy...

Định dạng: pdf | Cở: 2.66Mb | Xem: 69 | Tải: 12 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Nuôi cá chẽm
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2014

Cá chẽm là loài cá dữ, đặc trưng của loài ăn thịt. Cá có khả năng sống trong môi trường từ mặn đến ngọt. Cá chẽm có thân hình thon dài...

Định dạng: pdf | Cở: 0.198Mb | Xem: 66 | Tải: 11 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Nuôi thủy sản ao nước lợ
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2014

Ao nước lợ chủ yếu được sử dụng để nuôi những động vật có toàn bộ hoặc một vài giai đoạn trong đời sống của chúng trong môi trường nước lợ....

Định dạng: pdf | Cở: 0.71Mb | Xem: 49 | Tải: 10 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Tổng quan về nghề nuôi cá biển
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2014

Trong phạm vi tài liệu này, cá biển bao gồm những loài cá có thể sống trong môi trường nước mặn hoàn toàn và những loài cá có tập quán di cư...

Định dạng: pdf | Cở: 0.12Mb | Xem: 67 | Tải: 15 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Sinh thái cửa sông ven biển chương IV
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2014

Vùng ven bờ rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội vì những tài nguyên hiếm có của nó. Vùng ven bờ thực chất là một hệ...

Định dạng: pdf | Cở: 0.277Mb | Xem: 63 | Tải: 15 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Sinh thái cửa sông ven biển chương III
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2014

Các tác động của con người đến môi trường vùng ven bờ có thể xếp vào 3 loại:    - Các tác động vào cấu trúc: bắt nguồn từ...

Định dạng: pdf | Cở: 0.201Mb | Xem: 62 | Tải: 11 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Sinh thái cửa sông ven biển chương II
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2014

San hô là những sinh vật tương đối đơn giản, chúng tồn tại ở khắp các vùng biển nông cũng như sâu. Chúng là những cá thể hình trụ rất nhỏ...

Định dạng: pdf | Cở: 0.987Mb | Xem: 95 | Tải: 15 | Bởi: Bùi Thị Minh Dung
Sinh thái cửa sông ven biển chương I
Tác giả: Nguyễn Văn Trai, 2014

Vùng cửa sông ven biển (Estuarine area) là vùng chịu sự tương tác giữa môi trường nước biển và nước ngọt, hình thành môi trường nước lợ...

Định dạng: pdf | Cở: 0.33Mb | Xem: 64 | Tải: 11 | Bởi: Bùi Thị Mỹ Dung