Đánh giá biến động muối dinh dưỡng trong ao nuôi hải sản

Đánh giá biến động muối dinh dưỡng trong ao nuôi hải sản
Tác giả:

Nguyễn Đắc Kiên và ctv, 2011

Ngày đăng: 28-02-2013
Đóng góp bởi: phongt94, ltxuyen2010 edit
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu. Định dạng: pdf | Cở: 0.8Mb | Xem: 2409 | Tải: 81 | Đăng bởi: phongt94
Tóm tắt nội dung:

Nuôi trồng thủy sản đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế biển. Tuy nhiên nuôi trồng thủy sản cũng tác động xấu đến hệ sinh thái và môi trường. Kết quả thực nghiệm tại các ao nuôi trồng thủy sản ở Công ty NTTS Nha Trang đã khái quát sự biến động của các hàm lượng muối dinh dưỡng trong các ao nuôi thủy sản. Hàm lượng muối dinh dưỡng biến động mạnh theo thời gian nuôi. Muối dinh dưỡng N trong ao nuôi tăng là do thức ăn thừa và chất thải của đối tượng nuôi, và giảm do quá trình thay nước (ao nuôi cá) hoặc châm thêm nước (ao nuôi tôm). Trong khi đó, hàm lượng P biến động phụ thuộc vào hoạt động thay nước và chu kỳ phát triển của tảo. Do đó, quản lý ao nuôi tốt góp phần tạo môi trường tốt cho đối tượng nuôi phát triển và tăng hiệu quả NTTS.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

CHIA SẺ:
Xem thêm