Bảng giá Thủy sản

Loại Giá (đồng) ĐV Ngày Nhà cung cấp
Tôm sú loại 20 con tại ao 270.000 /kg 05-10-16
Tôm sú 30 con (ao) 210.000 /kg 05-10-16 Bạc Liêu
Tôm sú 40 con (ao) 170.000 /kg 05-10-16 ĐBSCL
Cua gạch 180.000 /kg 06-04-16 Kiên Giang
Cua thịt 120.000 /kg 06-04-16 Kiên Giang
Tôm hùm tại bè 1.300.000 /kg 06-04-16 Phú Yên
Tôm đất Cà Mau 145.000 /kg 24-06-16 Thủy Sản Seaqueens
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 116.000 /kg 06-01-17 Cà Mau
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 106.000 /kg 06-01-17
Tôm càng xanh tại ao 210.000 /kg 24-06-16
Cá tra tại ao 24.000 /kg 06-04-16 An Giang
Cá điêu hồng tại ao 35.000 /kg 06-04-16
Cá diêu hồng tại chợ 52.000 /kg 06-04-16 TP.HCM
Cá lăng tại bè 65.000 /kg 06-04-16
Cá lóc nuôi tại ao 42.000 /kg 24-06-16
Cá lóc nuôi tại chợ 57.000 /kg 06-04-16 TP.HCM
Cá lóc đồng 93.000 /kg 06-04-16
Cá rô tại ao 35.000 /kg 24-06-16 tepbac
Cá bống tượng loại I 420.000 /kg 24-06-16 Bạc Liêu
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 65.000 /kg 01-10-15 Bạc Liêu
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 91.000 /kg 15-08-15 TP.HCM
Cá sặc rằn giống 117.000 /kg 24-06-16 TT giống thủy sản An Giang
Cá sặc rằn tại ao 65.000 /kg 24-06-16 Long An
Cá chẽm tại chợ 1kg/con 92.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Cá chẽm tại ao 1kg/con 68.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Nghêu 32.000 /kg 24-06-16 Gò công
Mực ống (17-24 con/kg) 180.000 /kg 24-06-16 Đà Nẵng
Cá mú loại 1 con/kg 125.000 /kg 24-06-16 Kiên Giang