Giá Cá thát lát còm

Cá thát lát còm giá: 39.000 đồng/kg

Cập nhật ngày 06-03-2017, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước. Biểu đồ thống kê giá theo thời gian:

Ngày Giá Ghi chú
06-03-2017 39.000 0 --