Nghiên cứu chọn giống tôm càng xanh nâng cao tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống
18/12/2015
Các phương pháp đánh dấu trong chọn lọc giống thủy sản
15/12/2015
Men răng tiến hóa từ vảy cá cổ đại?
29/09/2015
Ấn Độ thử nghiệm nuôi tôm sú sạch bệnh
10/07/2015
Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp: Sản phẩm ít, hiệu quả
07/07/2015
Phương pháp mới phân biệt giới tính cá rô vàng
05/06/2014
Đồng Tháp: Tình hình khai thác đàn cá tra hậu bị cải thiện di truyền
30/04/2014
Bến Tre: Nuôi vỗ đàn cá tra cải tạo di truyền thành cá bố mẹ
15/12/2012