Xuất khẩu tôm khó đạt mục tiêu hơn 3 tỷ USD trong năm nay
23/02/2017
Sản lượng thủy sản khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng
21/02/2017
Bước đột phá trong ngành sản xuất thức ăn cho động vật thủy sản
21/02/2017
90% các loài thủy sản dùng để sản xuất ra bột cá đều là những loài thủy sản tốt nhất
20/02/2017
Hàn Quốc sửa đổi một số quy định Luật quản lý dịch bệnh thủy sản
16/02/2017
Toàn tỉnh có 2.651 lồng nuôi cá
16/02/2017
Nhu cầu xuất khẩu cá tra sẽ tăng khoảng 20% trong năm nay
15/02/2017
Xuất khẩu tôm phục hồi tích cực trong năm 2016
13/02/2017