2303
TRUNG SON CORP
Kiên Giang
Thỏa thuận
2203
Nam Miền Trung
Bình Thuận
8.000.000
2103
1403
TRUNG SON CORP
Tổ 6, Ấp Ngã Tư, Xã Dương...
Thỏa thuận
2702
TRUNG SON CORP
Kiên Giang
Thỏa thuận
2302
TongWei - Farm
Địa bàn làm việc các tỉnh:...
Thỏa thuận
2102
Nam Miền Trung
Bình Thuận
Thỏa thuận
1302
GTS HƯNG PHÚ
Cần Thơ
3.000.000
0602
BIM
Hà Tiên - Kiên Giang
Thỏa thuận
0602
TRUNG SON CORP
Kiên Giang
Thỏa thuận