2302
TongWei - Farm
Địa bàn làm việc các tỉnh:...
Thỏa thuận
2102
Nam Miền Trung
Bình Thuận
Thỏa thuận
1302
GTS HƯNG PHÚ
Cần Thơ
3.000.000
0602
BIM
Hà Tiên - Kiên Giang
Thỏa thuận
0602
TRUNG SON CORP
Kiên Giang
Thỏa thuận
0102
BIM
Hà Tiên - Kiên Giang
Thỏa thuận
1201
CÔNG TY SINH HỌC NAM VIỆT
Long An
Thỏa thuận
3112
TRUNG SON CORP
Kiên Giang
5.000.000
1312
APA
Trà Vinh, Bến Tre
Thỏa thuận
2211
Greenvet
Miền Bắc, Miền Trung
Thỏa thuận