1701
TEPBAC
TP. HCM
6.000.000
3112
NTTS
Cần Giờ - TPHCM
Thỏa thuận
2211
TÔM GIỐNG VIỆT TÍN
Khánh Hòa
Thỏa thuận
2211
TÔM GIỐNG VIỆT TÍN
Khánh Hòa
Thỏa thuận
1911
5WAY
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền...
Thỏa thuận
0911
Tép Bạc
Tự do
Thỏa thuận
2410
Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Hải Long VN
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh
Thỏa thuận
1910
Nam Miền Trung
Bình Thuận
10.000.000
1310
Tép Bạc
TP.HCM
6.000.000
1110
Nam Miền Trung
Bình Thuận
10.000.000