Nhân viên

Đặng Thị Bích Ngọc
Nữ
Đại học
Bình Định
Miền trung, miền nam

Hiện tại em mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng em cũng đã có kinh nghiệm thực tế qua 2 tháng thực tập ở Đồng Nai và Bạc Liêu , tại phòng thí nghiệm.

Là một người hòa đồng, vui vẻ, năng động và dễ thích nghi với công việc.

Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

0974362157
dangtbngoc38@gmail.com
Hồ sơ khác
Đại học
Các tỉnh miền tây
Đại học
các tỉnh đồng bằng sông hồng
Đại học
thành phố Hồ Chí Minh và các...
Đại học
Miền Nam, Trung
Đại học
Miền trung, miền nam
Đại học
Các tỉnh miền tây
Đại Học
phòng kỹ thuật, trại ương...
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản (chuyên ngành: Bệnh học thủy sản)
Đồng Nai, BR-VT, TP.HCM, Long...
Đại học
Các tỉnh miền tây (đặc biệt...
Đại học
Miền Trung, Nam Trung Bộ