Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Dương
Nam
Đại Học Nông Lâm ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Khác
các tỉnh miền tây nam bộ
  • Đã từng vào farm nuôi tôm trong 3 tháng
  • Đã nhân viên kinh doanh thuốc trong 6 tháng

Chứng chỉ B anh văn

Tin Học văn Phòng

Ứng tuyển vào vị trí kinh doanh thuốc thủy sản.

Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để  không ngừng tiếp thu học hỏi.

01677274613
12116026@st.hcmuaf.edu.vn
Hồ sơ khác
Cao Đẳng nuôi trồng thủy sản
Cà Mau
Trung cấp thương mại
Long An, Tiền Giang
Đại Học Nông Lâm ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
các tỉnh miền tây nam bộ
Cao Đẳng
Đồng Tháp, An Giang
ĐẠI HỌC
ĐBSCL
Đại Học
Tp Hồ Chí Minh
Đại Học Thú Y-NLTP.HCM
LA, TG, BT, ĐT
Đại Học
TP Đà Nẵng
Nuôi Trồng Thủy Sản
Miền Tây
10/12
Cà mau