Bệnh do ký sinh trùng

Myxobolus holzerae (Myxosporea: Myxozoa)

Loài ký...

Hematodinium sp.

Các dấu hiệu lâm sàng tương tự như những con cua mắc bệnh cua đắng (BCD) cua ghẹ khi luộc lên thịt đắng hoặc bệnh cua hồng (PCD), do ký sinh trùng thuộc chi Hematodinium gây...

Neodiplostomosis

Cryptobiosis

Cryptobia ký sinh trên mang và da của cá do đó để xác định tác nhân gây bệnh thường kiểm tra dịch nhờn của da và mang dưới kính hiển vi. Cá nhiễm Cryptobia tổ chức mang có...

Trypanosomosis

Để chẩn đoán bệnh Trypanosoma phải dùng phương pháp ly tâm máu, sau đó lấy dung dịch ở phần trên đem ra quan sát dưới kính hiển vi. Về dấu hiệu bệnh lý thường không rõ ràng nên khó chẩn đoán...

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy cá bệnh "gạo" không có dấu hiệu bệnh lý rõ ràng, chỉ thấy cá chết rải rác hàng ngày. Ở những mẫu cá nhiễm "gạo" nặng thường có dấu hiệu bệnh do vi khuẩn (gan...

  • ĐẦU
  • LÙI
  • 1
  • TIẾP
  • CUỐI