Hội chứng héo

“Hội chứng héo” trên bào ngư thương phẩm

Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là cơ chân của bào ngư bị teo lại. Một nghiên cứu cho thấy tất cả bảy loài bào ngư ở California đều dễ bị nhiễm bệnh, nhưng cách các cá thể bào ngư  bị ảnh hưởng lại khá