IMNV

Hoại tử cơ (IMNV) trên tôm và chiến lược kiểm soát

Chẩn đoán nhiễm trùngCó thể đưa ra chẩn đoán nhiễm IMNV thông qua việc kiểm tra các phần mô học của cơ xương, cơ vân được nhuộm bằng haematoxylin và eosin (H & E).Tuy nhiên, để