Ostrincola koe

Ký sinh trùng Ostrincola koe trên nghêu
Ostrincola koe on clam

Một số đặc điểm của loài ký sinh này: chiều dài 1.163 – 1.224 µm (không bao gồm râu), chiều rộng 334 – 337 µm,  có lớp vỏ giáp giống như các loài copepod khác nhưng có 2 đốt