Vibrio

Bệnh Vibrios trên cá mú nuôi thương phẩm

Các giai đoạn bị ảnh hưởng: Vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến cá mú ở giai đoạn cá giống, cá con, cá trưởng thành và cá bố mẹ.Triệu chứng lâm sàng: Dấu hiệu đầu tiên của bệnh là ch

Bệnh do vi khuẩn vibrio ở động vật thủy sản
Vibrio spp

- Tôm ở trạng thái không bình thường: Nổi lên mặt ao, dạt bờ, kéo đàn bơi lòng vòng. - Tôm, cua trạng thái hôn mê, lờ đờ, kém ăn hoặc bỏ ăn. - Tôm có sự biến đổi màu đỏ hay

Bệnh hoại tử mắt của tôm

Tôm hôn mê, lờ đờ, kém ăn, ruột không có thức ăn, thân tôm chuyển màu đen, mang có màu nâu, cơ đuôi trắng, đuôi và vỏ kitin hoại tử. Tôm lúc sắp chết mắt có dấu hiệu nhiễm trùng viêm, hoại tử ,