bệnh do vibrio

Bệnh do vi khuẩn vibrio ở động vật thủy sản
Vibrio spp

- Tôm ở trạng thái không bình thường: Nổi lên mặt ao, dạt bờ, kéo đàn bơi lòng vòng. - Tôm, cua trạng thái hôn mê, lờ đờ, kém ăn hoặc bỏ ăn. - Tôm có sự biến đổi màu đỏ...