lipid

Bệnh liên quan đến chất béo Lipid

- Trong thành phần thức ăn, nếu số lượng mỡ thích hợp cá sinh trưởng nhanh, hoạt động của các cơ quan không bị rối loạn. Các loài cá khác nhau yêu cầu lượng mỡ không giống nhau. Muốn xác