Giám sát thông tin Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản

Tác giả:

PGS. TS Nguyễn Quang Linh

Ngày đăng: 06-08-2013
Đóng góp bởi: Duy Nhứt
Giám sát thông tin Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1571 | 204 | duynhut

Chương 1: Bối cảnh chung về công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, chương trình quan trắc và cảnh báo môi trường - dịch bệnh thủy sản
Chương 2: Quy trình thực hiện công tác giám sát thông tin phòng chống dịch bệnh thủy sản
Chương 3: Một số bệnh thường gặp ở đông vật thủy sản và giám sát thông tin dịch bệnh
Chương 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát môi trường và dịch bệnh thủy sản

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm