Ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng.

Tác giả:

Nguyễn Văn Kiều, 2013.

Ngày đăng: 30-09-2013
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
PDF 1.91MB | 2158 | 375 | sutu86

Những nghiên cứu gần đây cho thấy công nghệ biofloc đem lại 3 tác dụng kép: xử lý chất thải, tạo nguồn thức ăn và hỗ trợ công tác phòng bệnh. Trong các ao nuôi trồng thủy sản thâm canh, vấn đề quản lý chất lượng nước gặp rất nhiều khó khăn do lượng chất thải hữu cơ, với lượng chất nitơ vô cơ có độc tính cao đối với thủy sinh vật tích tụ trong quá trình nuôi. Kỹ thuật biofloc được sử dụng để hấp thu những chất thải này, duy trì chất lượng nước ao tốt hơn và tái sử dụng thức ăn.

Đề tài gồm 2 thí nghiệm mỗi thí nghiệm tiến hành trong 30 ngày. Thời gian thủy phân Carbohydrate trước khi bổ sung lần lượt là 24h, 36h, 48h. Lượng Carbohydrate được bổ sung định kỳ theo hàm lượng TAN ở thí nghiệm 1 và theo hàm lượng thức ăn ở thí nghiệm 2. Ở thí nghiệm bổ sung bột gạo theo TAN thì ở nghiệm thức có bổ sung carbohydrate cho tỉ lệ sống cao hơn ở nghiệm thức không bổ sung carbohydrate, ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 24 giờ cho tỉ lệ sống cao hơn nghiệm thức không bổ sung là 9,5%, ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 36 giờ cho tỉ lệ sống cao hơn nghiệm thức không bổ sung là 14,9%, còn ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 48 giờ cho tỉ lệ sống cao hơn nghiệm thức không bổ sung là 23,1%. Ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 48 giờ cho tỉ lệ sống cao hơn nghiệm thức bổ sung 24 giờ, 36 giờ lần lượt là 12,3% và 7,1%. Ở thí nghiệm bổ sung bột gạo theo thức ăn thì ở nghiệm thức có bổ sung carbohydrate cho tỉ lệ sống cao hơn ở nghiệm thức không bổ sung carbohydrate tỉ lệ sống đạt cao nhất ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 48 giờ và cao hơn nghiệm thức không bổ sung, thủy phân 24 giờ và 36 giờ lần lượt là 14,6%, 2,6% và 1,7%.

So sánh giữa 2 thí nghiệm điều cho tỉ lệ sống cao nhất ở nghiệm thức thủy phân bột gạo 48 giờ, nhưng tỉ lệ sống ở thí nghiệm bổ sung carbohydrate theo TAN thấp hơn ở thí nghiệm bổ sung carbohydrate theo thức ăn là 16,7%. Như vậy, việc bổ sung bổ sung carbohydrate theo thức ăn là tốt nhất ở thời gian thủy phân 48 giờ, đông thời cho tỉ lệ sống cao.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm