Ozonation and UV irradiation- an introduction and examples of current applications

Tác giả:

Steven T. Summerfelt, 2003

Ngày đăng: 19-10-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ozonation and UV irradiation- an introduction and examples of current applications
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.65MB | 726 | 16 | ltxuyen2010
This paper was written to introduce the 2001 AES Issues Forum’s ‘Ozone and UV Treatment’ session by providing an overview of ozone and ultraviolet (UV) irradiation technologies as well as several examples of current ozone and UV irradiation applications in aquaculture.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm