The state of food and agriculture

Tác giả:

FAO, 2013

Ngày đăng: 02-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
The state  of food and agriculture
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2MB | 1151 | 23 | ltxuyen2010

Malnutrition in all its forms – undernutrition, micronutrient defciencies, and overweight and obesity – imposes unacceptably high economic and social costs on countries at all income levels. The State of Food and Agriculture 2013: Food systems for better nutrition argues that improving nutrition and reducing these costs must begin with food and agriculture. The traditional role of agriculture in producing food and generating income is fundamental, but agriculture and the entire food system – from inputs and production, through processing, storage, transport and retailing, to consumption – can contribute much more to the eradication of malnutrition.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm