The Advocate July/August 2013

Tác giả:

GAA

Ngày đăng: 09-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
The Advocate July/August 2013
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 17MB | 1062 | 17 | ltxuyen2010

1. Environmental Trigger For EMS/AHPNS  Identified In Agrobest Shrimp Pond

2. EMS/AHPNS: Infectious Disease Caused By Bacteria

3. Ongoing Vietnam Studies Find Vibrio With Phage Transmits EMS/AHPNS

4. Economic Analyses Project Rising Returns For Intensive Biofloc Shrimp System

5. Sustainable Aquaculture Practices

6. Off-Flavors In Salmonids Raised In Recirculating Aquaculture Systems

7. Sea Lice Control: Perspectives From Chile

8. Extrusion Supports Fortification Of Specialized Shrimp Feeds Based On Vegetable Proteins

9. Korean Research Studies Protein Levels, P:E Ratios In Olive Flounder Diets< 10. Offshore Mussel Culture

11. Freshwater Prawn Farming In Brazil

12. Eel Production In Europe

13. Seafood Marketing Turbot Markets

14. Food Safety And Technology Killing Methods, Post-Slaughter Quality Part I. Developing A Slaughter Program

15. U.S. Seafood Markets

16. Study: Quick, Hydrated Limes Impractical For Controlling Vibriosis In Shrimp Ponds 

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm