Cải tiến việc đực hóa cá Rô Phi bằng cách ngâm trong 17α-Methyltestosterone

Tác giả:

Nguyễn Tường Anh và Ngô Đức Quân, 2011

Ngày đăng: 10-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Cải tiến việc đực hóa cá Rô Phi bằng cách ngâm trong 17α-Methyltestosterone
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.5MB | 1631 | 23 | ltxuyen2010
Thực nghiệm đực hóa cá Rô phi được tiến hành tại Trung Tâm Quốc Gia Giống Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ (Cái Bè, Tiền Giang). Cá Rô phi ở tuổi 8 - 11 - 14 ngày sau khi nở được đực hóa bằng cách ngâm trong túi polyethylene chứa 17α-Methyltestosterone ở các nồng độ 1,2 - 1,6 - 2,0 mg/l có bơm oxy (thể tích oxy : thể tích nước bằng 2:1); mật độ 500 con/l trong 2 giờ. Kết quả cho thấy tỷ lệ đực là 84,44 - 86,67% (trung bình 85,55%), tỷ lệ sống 90 ngày sau khi nở là 94,45 - 95,89% (trung bình 95,17%), hiệu suất đực hóa (tỷ lệ đực x tỉ lệ sống) là 78,9 - 82,12% (trung bình 80,51%).
 
Phương pháp nói trên làm tăng đáng kể hiệu quả của việc đực hóa cá Rô phi bằng cách ngâm trong androgen nhờ tăng mật độ cá (500 con/l) và nồng độ oxy trong nước chứa cá trong thời gian xử lý (không cần sục khí và không phụ thuộc nguồn điện). Điều đó, bên cạnh ưu điểm của phương pháp ngâm thì trong quá trình đực hóa cho phép thực hiện kỹ thuật này ở bất cứ nơi nào với lao động và chi phí tối thiểu.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm