Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại xã Lê Lợi, huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả:

Nguyễn Thiên Hương, 2012

Ngày đăng: 28-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại xã  Lê Lợi, huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.43MB | 954 | 30 | ltxuyen2010
 Điều tra, khảo sát đa dạng sinh học cây ngập mặn và các loài thủy hải sản tại xã Lê Lợi, huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và bảo tồn của khu vực. Đề xuất mô hình bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng: cơ sở pháp lý về việc giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn; Thiết kế và triển khai mô hình bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng; Kết quả mong đợi khi xây dựng và áp dụng thử nghiệm mô hình; Những hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng mô hình. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm