Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý

Tác giả:

Phan Văn Mỹ, 2013

Ngày đăng: 01-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố  Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.424MB | 1378 | 62 | ltxuyen2010
- Góp phần quản lý bền vững nguồn lợi tôm hùm giống ở vùng biển ven bờ Việt Nam.  
- Cung cấp các tư liệu về hiện trạng tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác bền vững.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm