Nghiên cứu bảo quản tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis trong tủ lạnh

Tác giả:

Lê Minh Hoàng và ctv, 2013

Ngày đăng: 10-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nghiên cứu  bảo quản tinh trùng cá chẽm mõm nhọn <i>Psammoperca waigiensis</i> trong tủ lạnh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.37MB | 816 | 14 | ltxuyen2010
The objectives of this study were to find the optimal conditions for sperm cryopreservation of waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis): extender, dilution ratio and temperature. Semen was diluted in different extenders (RSW, MHer, RFS, and ASP) at dilution ratios of 1:1, 1:3, 1:5 and 1:10 (semen: extender) and preserved in refrigerator at 0, 2 and 4C. Results showed that the most effective conditions  for preservation of waigieu seaperch sperm were ASP in dilution ratio of 1:3 at 2oC, in which the preserved sperm maintained motility for 24 days. These results demonstrate that spermatozoa of waigieu seaperch can be preserved. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm