Thăm dò kỹ thuật chuyển giới tính cá mó (Cheilinus undulatus) trong thời kỳ mang trứng bằng cách tiêm hormone 17α – Methyltestosterone

Tác giả:

Nguyễn Hữu Thanh và Nguyễn Thị Kim Vân, 2013

Ngày đăng: 10-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thăm dò kỹ thuật chuyển giới tính cá mó (<i>Cheilinus  undulatus</i>) trong thời kỳ mang trứng bằng cách tiêm hormone 17α – Methyltestosterone
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.99MB | 1199 | 14 | ltxuyen2010
The artificial sex change in humphead wrasse (Cheilinus undulatus) was examined. Nine of individuals  of  mean  body  weight  (BW)  3.2  ±  0.2  kg  were  treated  with  17α – Methyltestosterone (MT). MT was administered intramuscularly three times at the dose of 0 mg.kg-1 (Treatment 1 – T1), 5 mg.kg-1 (Treatment 2 – T2), and 10 mg.kg-1 (Treatment 3 – T3) every 30 days. After 60 and 120 days of injections, the gonad sections of all fish sampled from T2 and T3 were observed. The result showed that spermatocytes were mostly detectable in the  gonads  of  two-thirds of  experimented  fish of  T2  and  T3  after 60  days of  injection. 100% of fish of these two treatments were shown to have gonads with spermatid after 120-day injection. In T2 (5 mg.kg-1) there were two fish with sperm in the gonads, higher than T3 (10 mg.kg-1), with only one fish. In control treatment (T1), however, only oocytes of phases II, III were found in the gonads. The result also indicated that induction of female-to-male sex inversion  in  juvenile  Cheilinus  undulatus  by  MT  (5  and  10  mg.kg-1)  within  180  days  of injection was completely effective with white milt. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm