Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp

Tác giả:

Nyan Taw, 2009

Ngày đăng: 19-01-2014
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc, ltxuyen2010 edit
Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.2MB | 1982 | 45 | nhloc

Shrimp farming has become competitive and as such the technology utilized needs to be efficient in all aspects –productivity, quality, sustainability, bio- security and to be in line with market demand.

BFT (bio-floc) appears to be the solution for efficiency in terms of energy and feed utilization. The basic system of bio-floc technology was given by Avnimelech (2000, 2005a&b). The system was successfully applied in commercial culture of shrimps by McIntosh  (2000a,b & c, 2001), McNeil (2000), Nyan Taw (2005, 2006),  Nyan Taw & Saenphon Ch. (2005); Saenphon Ch. et.al. (2005). Most recently a study on BFT in combination with partial harvest was carried out by Nyan Taw, et. at (2008).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm