Farmers’ satisfaction with aquaculture – a logistic model in Vietnam

Tác giả:

Nguyen Minh Duc, 2008

Ngày đăng: 16-02-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Farmers’ satisfaction with aquaculture – a logistic model in Vietnam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.15MB | 1951 | 23 | ltxuyen2010
Aquaculture  has  been  an  important  economic  sector  in  Vietnam  due  to  its  rapid  growth  and considerable  contribution  to  national  fisheries  production.    With  data  collected  from  a  field survey interviewing 120 fish farmers in southern Vietnam, this study uses a cumulative logistic model to extend the satisfaction approach to an analysis of the farmers’ satisfaction with their fish  farming.    Regression  results  show  that  relative  income,  not  absolute  income  from aquaculture, has enhanced job satisfaction of the farmers with their fish production.  Farmer satisfaction with fish culture is also estimated to increase with their age, their involvement in extension  services,  larger  relative  pond  surface,  and  a  higher  expectation  of  earnings  from aquaculture.  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm