Early Mortality Syndrome In Shrimp: Managing ‘The Perfect Killer’

Tác giả:

 Dr. George Chamberlain (Editor), 2013

Ngày đăng: 19-02-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Early Mortality Syndrome In Shrimp: Managing ‘The Perfect Killer’
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.8MB | 1677 | 44 | ltxuyen2010

Early Mortality Syndrome In Shrimp: Managing ‘The Perfect Killer’

Thẻ

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm