Giới thiệu về các tiêu chuẩn VietGAP và hướng dẫn áp dụng

Tác giả:

Nguyễn Tử Cương, 2013

Ngày đăng: 02-03-2014
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Giới thiệu về các tiêu chuẩn VietGAP và hướng dẫn áp dụng
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 9.8MB | 1737 | 163 | nhloc

Tài liệu huấn luyện TOT cho giảng viên, cán bộ kỹ thuật, quản lý về các tiêu chuẩn trong VietGap bao gồm hướng dẫn xây dựng, nội dung, các vấn đề cần lưu ý, phân tích và kiểm soát các mối nguy trong quá trình thực hiện.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm