Progress of the research on EMS/AHPNS in China: Vibrio parahaemolyticus and suspected Yellowhead virus isolated from EMS/AHPNS cases

Tác giả:

Dr. Jie Huang, 2013

Ngày đăng: 07-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Progress of the research on EMS/AHPNS in  China: <i>Vibrio parahaemolyticus</i> and suspected Yellowhead virus isolated from  EMS/AHPNS cases
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 5.05MB | 959 | 23 | ltxuyen2010
Progress of the research on EMS/AHPNS in China: Vibrio parahaemolyticus and suspected Yellowhead virus isolated from 
EMS/AHPNS cases
Thẻ

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm