Proceedings of the 2008 Southern Forest Economics Workers Annual Meeting

Tác giả:

Siry J, Izlar B et al, 2009

Ngày đăng: 28-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Proceedings of  the 2008 Southern Forest Economics Workers Annual Meeting
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 3.069MB | 962 | 7 | ltxuyen2010
Siry J, Izlar B, Bettinger P, Harris T, Tye T, Baldwin S, Merry K, editors. 2009. Proceedings of the 2008 Southern Forest Economics Workers Annual Meeting; 2008 Mar 9-11; Savannah, GA.Athens (GA): Center for Forest Business, Warnell School of Forestry and Natural Resources,University of Georgia. Center for Forest Business Publication No. 30.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm