Diagnostic studies (histopathology & PCR)

Tác giả:

Dang Thi Hoang Oanh el al, 2013

Ngày đăng: 30-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Diagnostic studies (histopathology & PCR)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 8.23MB | 3917 | 42 | ltxuyen2010
FAO/MARD Joint Final Technical and National Consultations on Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) of Cultured Shrimp” (TCP/VIE/3304)

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm