Status of the Mekong Pangasianodon hypophthalmus resources, with special reference to the stock shared between Cambodia and Viet Nam

Tác giả:

Mekong River Commission, 2005

Ngày đăng: 30-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Status of  the Mekong <i>Pangasianodon hypophthalmus</i> resources, with special  reference to the stock shared between  Cambodia and Viet Nam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.329MB | 2010 | 29 | ltxuyen2010

Status of  the Mekong Pangasianodon hypophthalmus resources, with special  reference to the stock shared between  Cambodia and Viet Nam 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm