Nghiên cứu dùng Artemia để hạn chế sự phát triển của tiêm mao trùng (Ciliophora) trong hệ thống nuôi luân trùng

Tác giả:

Trần Ngọc Sương và ctv, 2006

Ngày đăng: 12-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Nghiên cứu dùng Artemia để hạn chế sự phát triển của tiêm mao trùng (Ciliophora) trong hệ thống nuôi luân trùng
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.32MB | 1080 | 13 | duynhut
Sự xuất hiện của Ciliophora trong hệ thống nuôi luân trùng gây ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển cũng như chất lượng luân trùng, vì vậy việc loại bỏ chúng ra khỏi bể nuôi luân trùng là cần thiết. Việc sử dụng Artemia nhằm mục đích loại bỏ Ciliophora được thực hiện qua hai thí nghiệm. Thí nghiệm 1 được tiến hành với 3 kích cở Artemia theo các giai đoạn 2, 5, 7 ngày tuổi ởmật độ1.000 cá thể/L với mật độ Ciliophora là 1.000 cá thể/mL. Kết quả cho thấy Artemia 7 ngày tuổi (chiều dài 5,85±0,77 mm) có khả năng lọc Ciliophora nhanh hơn Artemia 5 (3,39±0,43 mm) và 2 ngày tuổi (1,78±0,21 mm). Thời gian lọc sạch Ciliophora của Artemia 2, 5 và 7 ngày tuổi là 12, 8 và 5 h. Thí nghiệm 2 tiến hành với sự biến động của 2 nhân tố là mật độCiliophora (100, 1000, 5000 cá thể/ mL) và mật độ Artemia (1000, 3000 và 5000 cá thể/L). Artemia lọc sạch Ciliophora sau 1h bố trí thí nghiệm ở nghiệm thức có tỉ lệ giữa mật độ Ciliophora/Artemia <200. Mật độ luân trùng, Artemia trước và sau khi bố trí thí nghiệm khác biệt không có ý nghĩa. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm