Chuẩn đoán bệnh đốm trắng (White spot syndrome virus) cho tôm sú bằng các kỹ thuật PCR

Tác giả:

Nguyễn Đức Trọng và ctv, 2006

Ngày đăng: 10-08-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Chuẩn đoán bệnh đốm trắng (White spot syndrome virus) cho tôm sú bằng các kỹ thuật PCR
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.488MB | 1449 | 85 | duynhut
Dùng các đoạn mồi TTD1 và TTD2, TTD3 và TTD4, TTD5 và TTD6, TTD7 và TTD8, TTD9 và TTD10, TTD9b và TTD10b, TTD11 và TTD12, TTD13 và TTD14, F1 và R1, F2 và R2 được thiết kế theo 2 phần mềm DNA Club và Primer Express để thử nghiệm các qui trình chẩn đoán bệnh đốm trắng trên tôm bằng phản ứng PCR (polymerase chain reaction). Các đoạn mồi F1 và R1, TTD9b và TTD10b được tiếp tục thử nghiệm trên phản ứng real-time PCR.. Sau nhiều thử nghiệm, kết quả chọn được dung dịch sinh tan trích nhanh vi-rút trong tôm và 4 bộ kít (1) PCR cổ điển (2) PCR tổ (Nested PCR) (3) Bộ kít realtime PCR, sử dụng SYBR GREEN. (4) Bộ kít Real time PCR dùng đoạn dò TaqMan (TaqMan probe). Các bộ kít này có thể được sử dụng để chẩn đoán bệnh đốm trắng trên tôm. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm