Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá dảnh Puntioplites falcifer (H.M.Smith,1929).

Tác giả:

Nguyễn Thị Như Phượng

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá dảnh Puntioplites falcifer (H.M.Smith,1929).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.6MB | 1388 | 17 | nhloc

Kết quả cho thấy cá Dảnh là loài cá ăn tạp thiên về thực vật. Hệ số tương quan giữa chiều dài ruột và chiều dài thân RLG = 2,02. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng của cá Dảnh có dạng phương trình: W = 0,0202L2,9 với hệ số tương quan khá chặt chẽ R2  = 0,94. Hệ số điều kiện (CF) cao nhất trong tháng 5 với hệ số là 4,7. Hệ số thành thục sinh dục cao nhất trong khoảng thời gian tháng 5 (2,78%). GSI Thấp nhất trong thời gian tháng 3 (1,62%). Sức sinh sản tương đối cao trung bình 206 trứng/g cá tương ứng với khối lượng trung bình 169g và sức sinh sản tuyệt đối trung bình 18379 trứng/ cá thể. Kết hợp giữa hệ số điều kiện (CF), hệ số thành thục sinh dục (GSI) và sự phát triển của tuyến sinh dục có thể xác định mùa vụ sinh sản của cá Dảnh là từ tháng 4 đến tháng 5.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm