Ảnh hưởng của dịch chiết từ nấm Linh Chi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Rô đầu vuông giai đoạn cá giống

Tác giả:

Hồ Thị Bảo Ngọc

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của dịch chiết từ nấm Linh Chi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Rô đầu vuông giai đoạn cá giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.5MB | 480 | 23 | nhloc

Kết quả thu được, tỷ lệ sống của cá Rô đầu vuông ở nghiệm thức đối chứng bằng (48,3%) thấp hơn so với NT2 (60,8%), NT3 (58,3%), NT4 (75%), NT5 (85%), NT6 (76,6%). Tỷ lệ sống của cá Rô đầu vuông ở NT5 bằng (85%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức đối chứng, NT2, NT3. Như vậy, khi bổ sung dịch chiết từ nấm Lịnh chi vào thức ăn với liều lượng 8 ml/kg thức ăn  có tác dụng làm tăng tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá rô đầu vuông giai đoạn cá giống là tốt nhất.

Tài liệu khác
Đề tài - luận văn
Nguyễn Thị Hồng Đặm
Giáo trình
Lê Đức Ngoan và ctv
Giáo trình
PGS.TS. Trần Thị...
Giáo trình
Đang cập nhật
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...