Tìm hiểu đặc điểm sinh sản của cá Rô phi đỏ (Oreochromis sp.)

Tác giả:

Ngô Chánh Như

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Tìm hiểu đặc điểm sinh sản của cá Rô phi đỏ (Oreochromis sp.)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.3MB | 722 | 69 | nhloc

Kết quả độ sâu ưa thích sinh sản của cá Rô phi đỏ là 60 cm (chiếm 33,9%) số tổ cá ở mỗi độ sâu khác nhau. Thời gian tái thành thục là 31 ngày, sức sinh sản tương đối là 4,32 ± 1,02 (trứng/g cá cái), tỉ lệ thụ tinh là 95,33 ± 1,53%, tỉ lệ nở là 96,83 ± 1,10%, tỉ lệ dị hình là 2,50 ± 1,58%.

Tài liệu khác
Đề tài - luận văn
Nguyễn Thị Hồng Đặm
Sách
Lương Đình Trung
Sách
Nguyễn Cao Doanh
Sách
Nguyễn Thị Thanh...
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...