Taxonomy of Cyanobacteria of Viet Nam

Tác giả:

GS Dương Đức Tiến, 1996

Ngày đăng: 17-10-2016
Đóng góp bởi: Lư Thị Phương Nhi, 2016
Taxonomy of Cyanobacteria of Viet Nam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 66.18MB | 361 | 27 | duynhut

Trong những thập kỷ gần đây vi khuẩn lam (Cyanobacteria) hay tảo lam (Cyanopyta) đã lôi cuốn sự chú ý của nhiều nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác nhau như: thực vật học, vi sinh vật học, sinh lý học, sinh hóa học, di truyền học, công nghệ sinh học, nay vấn đề bón phân sinh học (biofertilizer) đương là mối quan tâm đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp.

Tài liệu khác
Báo cáo khoa học
Mekong River...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Văn Phụng và...
Báo cáo khoa học
Iddya Karunasagar,...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Văn Hảo và...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Công Dân và...
Giáo trình
Đại Học Nha Trang
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...