Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)

Tác giả:

ENACA.ORG

Ngày đăng: 02-04-2019
Đóng góp bởi: Lê Linh
Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.2MB | 566 | 24 | LELINH

 Signs of Disease 

Disease signs at pond level 

Disease signs at animal level by histopathology

Disease Agent

Molecular Diagnostics 

Host Range 

Presence in Asia-Pacific
http://www.enaca.org/modules/news/article.php?article_id=2039


"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm