Luận văn: Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của thuốc Natsol (kháng sinh thực vật) lên vi khuẩn E. ictaluri và A. hydrophila : Luận văn Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bệnh học thủy sản

Tác giả:

Dương Võ Mỹ Hạnh

Ngày đăng: 06-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Luận văn: Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của thuốc Natsol (kháng sinh thực vật) lên vi khuẩn E. ictaluri và A. hydrophila : Luận văn Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bệnh học thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.46MB | 1852 | 86 | hieuqt

Nội dung đề tài thí nghiệm thăm dò nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc kháng sinh thực vật natsol lên vi khuẩn E. ictaluri và xác định được khoảng nồng độ ức chế của natsol lên vi khuẩn E. ictaluri là 50-100ppm. Kiểm tra nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) bằng phương pháp pha loãng và môi trường thạch trên vi khuẩn A. hydrophila và E. ictaluri.

Tài liệu khác
Đề tài - luận văn
Nguyễn Thị Hồng Đặm
Sách
Bùi Quang Tề
Sách
Bùi Quang Tề
Sách
Bùi Quang Tề
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...