Danh mục minh họa các loài đang bị nguy cấp

Tác giả:

Ngoc Thi Men

Ngày đăng: 10-04-2012
Đóng góp bởi: phongt94
Danh mục minh họa các loài đang bị nguy cấp
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 3.5MB | 2951 | 370 | bobama

Danh mục minh họa các loài đang bị nguy cấp: Để xem xét sự biến động lâu dài .

Mẫu định dạng: Tên họ Latin, Tên loài Latin, Tác giả, Tên phổ thông Việt Nam, Tên tiếng Anh, Tình trạng, Tình trạng.

Sách đỏ Việt Nam 2006, [VN 01/2000/TTBTS], Tình trạng CITES, IUCN 2006, Kích thước tối đa (cm), Ghi chú về sinh cảnh/vòng đời, Khuyến nghị biện pháp bảo vệ, thí dụ, mùa và nơi đẻ trứng, ảnh đăng ký [Tiếng Việt] (Tiếng Anh).

Tổng hợp bởi: Julia Shaw, Wildlife at Risk
Dịch bởi: Ngoc Thi Men
Lời cảm ơn:
Được tài trợ bởi: ADM Capital, Wildlife at Risk

Tài liệu khác
Báo cáo khoa học
GS Dương Đức Tiến,...
Báo cáo khoa học
Mekong River...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Văn Phụng và...
Giáo trình
TS. Nguyễn Minh Đức
Giáo trình
TS. Nguyễn Minh Đức
Giáo trình
Ths Nguyễn Thành Tâm
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...