Selective Breeding in Aquaculture: An Introduction- Reviews: Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries

Tác giả:

Trygve Gjedrem, Matthew Baranski

Ngày đăng: 10-04-2012
Đóng góp bởi: Triệu Thanh Tuấn
Selective Breeding in Aquaculture: An Introduction- Reviews: Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 3.5MB | 2936 | 103 | hieuqt

Quyển sách dày 221 trang do các tác giả Trygve Gjedrem và Matthew Baranski biên soạn. Sách dành cho người nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền và sản xuất giống thuỷ sản.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm