Freshwater Intake End-of-Pipe Fish Screen Guideline

Tác giả:

Communications Directorate

Ngày đăng: 13-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Freshwater Intake End-of-Pipe Fish Screen Guideline
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.93MB | 2402 | 37 | hieuqt

Table of Contents

1.0   Introduction

2.0   Guideline Objective

3.0   Information Requirements for Evaluation of Intake Screens

4.0   Design, Installation, & Maintenance or Freshwater Intake End-of-Pipe Fish Screens

4.1    Fish Screen Criteria

4.2    Design of Fixed End-of-Pipe Fish Screens

4.3    Installation

4.4    Cleaning and Maintenance

References

Glossary

Appendices

Appendix A - Information Requirements

Appendix B - Sample Calculation

Appendix C - Units of Conversion

Appendix D - DFO Regional Contacts

List of Figures

Figure 1 - Open Screen Areas for End-of-Pipe Water Intake Flow

Figure 2 - Common Screen Shapes and Area Formulae

Figure 3 - Typical Application and Features of End-of-Pipe Screens

Figure 4 - Examples of Typical Screen and Material Types

Figure 5 - Examples of Typical Installations of End-of-Pipe Screens

List of Tables

Table 1 - Summary of Common Fish Species and Swimming Modes

Table 2 - Open Screen Area Required for End-of-Pipe Water Intakes

Table 3 - Examples of Screen Material

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm