Quy tắc thực hành quản lý tốt hơn cho nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:

Nhiều tác giả

Ngày đăng: 16-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Quy tắc thực hành quản lý tốt hơn cho nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 4.11MB | 2221 | 42 | hieuqt

Tài liệu này là phiên bản thứ 3.0 về “Thực hành quy phạm thực hành quản lý tốt hơn (BMP) cho nghề nuôi cá tra vùng Đồng
bằng Sông Cửu Long, Việt Nam”. Phiên bản này được chỉnh sửa từ phiên bản 2.0 dựa trên kết quả thí nghiệm ở 11 điểm trình diễn tự nguyện thực hiện theo BMP phiên bản 2.0 và ý kiến phản hồi của các hộ tham gia trình diễn và các nhóm liên quan khác trong các đợt hội thảo. Cùng với tài liệu này, nông dân cũng được dự án cung cấp một bản hướng dẫn BMP đơn giản hơn bằng tiếng Việt (chỉ bao gồm các bước thực hiện BMP) và sổ ghi chép các hoạt động hằng ngày.

“Gói tài liệu” này được phổ biến đến người nuôi nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng BMP vào nghề nuôi cá tra ở Việt Nam. Tài liệu này (Phiên bản 3.0) đã được hiệu đính dựa trên ý kiến đóng góp tại Hội thảo quốc gia về BMP cho cá tra tổ chức ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2010 tại thành phố Long Xuyên, An Giang với sự tham gia của nhiều thành phần liên quan trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ cá tra.
Tài liệu này bao gồm các phần sau:
• Phần A: Thông tin chung về Quy phạm thực hành quản lý
nuôi tốt hơn (BMP)
• Phần B: BMP cho trại nuôi thương phẩm cá tra
• Phần C: BMP cho trại giống cá tra
• Phần D: BMP cho trại ương cá tra (ương từ bột lên giống)
• Phần E: Những vấn đề khác liên quan đến BMP
• Phần F: Hướng đi tiếp theo

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm