Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Tác giả:

PGS.TS. Trương Quốc Phú - PGS.TS. Vũ Ngọc Út

Ngày đăng: 28-03-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 11.71MB | 11505 | 2388 | hieuqt

Chương 1. Sự đa dạng của hệ sinh thái thủy vực
Chương 2. Tính chất vật lý của môi trường nước
Chương 3. Đặc tính hóa học của môi trường nước
Chương 4. Đặc tính nền đáy ao
Chương 5. Dinh dưỡng và các quá trình sinh học
Chương 6. Quản lý chất lượng nước
Chương 7. Phân tích chất lượng nước

 
Tài liệu khác
Giáo trình
PGS.TS. Trần Thị...
Giáo trình
Ths.Hà Phước Hùng
Giáo trình
Ths.Hà Phước Hùng
Giáo trình
Bayer
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...