DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTAL DIETS FOR CARP IN VIETNAMESE UPLAND PONDS BASED ON LOCALLY AVAILABLE RESOURCES

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Tuấn - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ngày đăng: 23-04-2012
Đóng góp bởi: Quang Hưng
DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTAL DIETS FOR CARP IN VIETNAMESE UPLAND PONDS BASED ON LOCALLY AVAILABLE RESOURCES
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.92MB | 1631 | 21 | tranquanghung1986

Study on improving nutrition for carp species cultured in uplands areas by using available feed ingredients resource

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm